rabbijn Maarsenplein

Vroeger de Joodse buurt, in de volksmond “de buurt”

Rabbijn Maarsenplein

Rabbijn Maarsenplein

Het Joods Kindermonument staat op het Rabbijn Maarsenplein in het centrum van de voormalige Joodse Buurt. Dit plein is genoemd naar opperrabbijn Isaac Maarsen (1892-1943). In 1627 was door het bestuur van Den Haag bepaald dat de Voldersgracht bij het huidige Rabbijn Maarsenplein de handelsplaats zou zijn voor de koop en verkoop van oude kleding, lompen, schoenen en oud-ijzer. Veel armere Asjkenazische Joden verdienden hun geld met deze handel en vonden in deze buurt goedkope woningen. Deze Joodse woonkern (ook wel aangeduid als wijk ‘R’) wordt ‘de Buurt’ genoemd. In de 19de eeuw was meer dan de helft van de bewoners van ‘De Buurt’ Jood.