Namen van de kinderen

namen van de kinderen op de stoeltjes

Namen op de stoeltjes

In het boek Jong geleerd van I.B. van Creveld staat een lijst van bijna 1700 namen van omgekomen Joodse kinderen. Uit deze lijst zijn 400 voornamen geselecteerd. Deze voornamen, met daarachter de leeftijd, zijn gegraveerd in de ‘stoeltjes’ die het monument vormen.
Deze 400 namen staan symbool voor alle omgekomen Joodse kinderen. De volledige lijst staat op de panelen bij de tentoonstelling en ook op deze website.

Op het eerste gezicht vallen de namen op de ‘stoeltjes’ niet op en lijken de stoeltjes gewoon een speeltoestel in het verlengde van de verderop liggende speeltuin. Pas als je goed kijkt zie je dat er namen in gegraveerd zijn. Een eerste antwoord op de vraag waarom dit zo is, vind je in de ringtekst.
Lees voor meer informatie over het monument de brochure of bekijk de informatie op deze website.

Rol Pr. Marijkeschool

De namen van de omgekomen Joodse kinderen zijn opnieuw geschreven door kinderen van nu. Leerlingen van de Prinses Marijkeschool in Den Haag hebben de namen van de Joodse kinderen herschreven en met elkaar gekeken wat het resultaat zou kunnen zijn op geïmproviseerde stoeltjes.
Het Joods Kindermonument zal worden geadopteerd door de Prinses Marijkeschool. Zij hebben er een prachtig gedicht over geschreven.

Pr Marijkeschool namen schrijven
Museon_-_monument_Rachel_weent

Ontwerpers

Het Joods Kindermonument is ontworpen door de in Den Haag wonende kunstenaars Sara Benhamou en Eric de Vries.

2061 namen

Na de onthulling van het kindermonument in 2006 werden van verschillende kanten namen van Haagse kinderen aangedragen, die ontbraken in de lijst. Er is een nieuwe lijst samengesteld met de namen van 2061 Joodse, Roma en Sinti-kinderen. In Museon-Omniversum bij de tentoonstelling Kind in Oorlog  staat sinds 2013 een nieuw monument waarin alle namen van deze kinderen zijn opgenomen.

Bekijk hier de namen van de omgekomen kinderen