Meer weten

Lessen, websites, boeken en meer….

Lesgebonden activiteiten Amalek monument Den Haag

Lesgebonden activiteiten

Lesgebonden activiteiten waarmee je leerlingen kunt laten discussiëren, schrijven en tekenen over de Tweede Wereldoorlog, over maatschappelijke thema’s zoals respect en tolerantie en over de betekenis die zij zelf aan het monument geven. De activiteiten zijn tot in detail uitgewerkt en direct toepasbaar in de praktijk.

Opdrachten

Verdiepingsopdrachten

Verdiepingsopdrachten om nader in te kunnen gaan op thema’s die gerelateerd zijn aan het Joods Kindermonument. De verdiepingsopdrachten hebben het karakter van suggesties en bieden veel ruimte voor eigen invulling en organisatie.

Opdracht 1 Beeldverslag van een gebeurtenis
Opdracht 2 Impressie of verwerking van een gebeurtenis
Opdracht 3 Interview over de Joodse bevolking in Den Haag

Lesgebonden activiteiten Joods kindermonument Den Haag